Jong Dementie | Zorgbedrijf ouderenzorg Genk

‘Ik heb jongdementie, maar ben zoveel meer dan dat!’

Ondersteuningsgroep Jongdementie van vzw Menos, een steun en toeverlaat voor families!

In mei 2016 bracht vzw Menos enkele personen met jongdementie en hun partners samen om te luisteren naar hun noden. Ondertussen is de groep uitgegroeid tot een heuse werking.

‘Ik heb jongdementie, maar ik ben zoveel meer dan dat!’ Een zin uit het charter dat de groep opgesteld heeft. Met het charter wil de groep werken aan een positieve beeldvorming over jongdementie.

We spreken met Chris Van Gerven, bezieler van deze groepswerking

Wanneer spreken we eigenlijk van jongdementie?

Dat is wanneer de vaststelling van de ziekte voor de leeftijd van 65 jaar heeft plaatsgevonden.

Verschilt deze ziekte met ouderdomsdementie?

De ziekte op zich niet, maar de impact en het effect van de ziekte op het leven en de omgeving is veel groter bij personen met jongdementie dan wie het op latere leeftijd krijgt. Vaak staan deze mensen nog actief in het leven. Ze werken nog of hebben nog studerende kinderen,….

Hoe kunnen jullie families die hiermee te maken krijgen helpen?

Met onze groepswerking stimuleren we vooral het lotgenotencontact onder de personen met jongdementie, maar ook onder de partners. Lotgenoten die hetzelfde meemaken, kunnen mekaar helpen in het aanreiken van oplossingen voor problemen en ongemakken in het dagelijks leven. Maandelijks brengen we ze een tweetal keer samen. Onze bijeenkomsten kunnen van informatieve aard zijn, maar we organiseren ook activiteiten, zoals wandelen, koken, tekenen,... 

SAMEN STERK is ons motto. 

Jullie nemen ook een signaalfunctie op naar het beleid?

Mede dankzij de Ondersteuningsgroep Jongdementie werden in Genk al twee bijzondere initiatieven genomen voor personen met jongdementie: enerzijds het ontmoetingshuis jongdementie ism Familiehulp en Toermalien. Dit is een vorm van dagopvang voor personen met jongdementie op woensdag en vrijdag. Anderzijds is er de woongroep Azalea voor personen met jongdementie in woonzorgcentrum Mandana. Dit biedt een unieke opvangmogelijkheid voor 8 personen met jongdementie.

Menos en ZOG werken goed samen.

We plannen regelmatig activiteiten samen. Zo zijn we samen gestart met een nieuw initiatief. We willen heel graag de kinderen van een ouder met jongdementie samenbrengen in lotgenotencontact. 

Meer info: Chris Van Gerven, www.menosgenk.be,