Info voor familie - aangepaste bezoekregeling | Zorgbedrijf ouderenzorg Genk

Het aantal Covid 19-besmettingen neemt toe, ook in en rond Genk. Dankzij jullie alertheid en die van onze medewerkers kunnen we het tot op vandaag veilig houden. We duimen samen met jullie dat we dit zo kunnen volhouden in Toermalien en Mandana!

In opvolging van de beslissing van de Federale Overheid dienen we onze bezoekregeling aan te passen. De Federale Overheid laat nog maximaal een bubbel van 3 toe. Dit willen we graag respecteren in onze strijd tegen het Covid 19-virus. Vanaf 12 oktober wijzigt de bezoekregeling dan ook.

Samen dragen we zorg voor mekaars veiligheid. Door goed alle afspraken op te volgen, door goed voor mekaar te zorgen, houden we het bezoek mogelijk. 
​Zo kunnen we onze missie samen blijven realiseren:  Samen Thuis, samen met een hart voor ZO(R)G!

Hieronder vind je de bezoekregeling voor wzc Toermalien en Mandana terug.