Info voor familie en bewoners - derde vaccinatie en update besmettingen | Zorgbedrijf ouderenzorg Genk

Voor alle bewoners van wzc Toermalien en Mandana komt er een derde prik. Deze voorzien we voor alle bewoners die voordien 2 prikken ontvingen. We vragen je ons te verwittigen indien je deze derde prik niet wenst. Voor wzc Toermalien voorzien we deze op 7 oktober, voor Mandana op 6 oktober. Lees zeker de onderstaande brief met meer info

 

In wzc Toermalien volgen we nauwgezet de besmettingen en quarantaines op. Ook daarover lees je alle details in bijgevoegde brief.