Info voor familie - richtlijnen rond bezoek en het dagelijkse leven in corona tijd | Zorgbedrijf ouderenzorg Genk

De voorbije weken werden enkele belangrijke stappen gezet, de bezoekregeling, de kapster die haar activiteiten terug startte,…  We geven ook graag nog enkele belangrijke richtlijnen die ons als organisatie helpen om alles zo veilig mogelijk te houden.

Info voor familie - richtlijnen om het veilig te houden