Info voor familie - update besmettingen wzc Mandana | Zorgbedrijf ouderenzorg Genk

Beste bewoners en familieleden,

 

Wij houden eraan jullie verder op de hoogte te houden van de evolutie van de Covid 19-besmettingen in Mandana. In bijgevoegde brief lezen jullie hoe het gaat met onze bewoners en medewerkers. De afspraken in woongroep B1 en C1 blijven verder van kracht.

Samen staan we sterk,

Samen zorgen we voor onze bewoners.

Brief voor familie wzc Mandana

Update over wzc Mandana