Info voor familie - Veiligheidsafspraken wzc Toermalien en Mandana | Zorgbedrijf ouderenzorg Genk

Ook in 2022 houdt Covid-19 ons allen verder in zijn greep. Tijdens het outbreakteam werd de huidige situatie geëvalueerd en een aantal afspraken gemaakt voor de volgende weken om verdere besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Deze afspraken vind je in onderstaande brief.

 

Samen dragen we zorg voor onze bewoners,
we gaan voor een optimale veiligheid,

Afspraken voor wzc Toermalien en Mandana