info voor familie - versoepeling wzc Toermalien vanaf 1 maart | Zorgbedrijf ouderenzorg Genk

Nu onze bewoners gevaccineerd zijn, kan er weer heel wat. Lees alles over de versoepelingen die we doorvoeren. Van bezoek tot activiteiten die weer gepland worden.

Versoepeling maatregelen vanaf 1 maart - TOERMALIEN

brief aan bewoners en familie - TOERMALIEN