info voor familie - verstrenging beschermingsmiddelen | Zorgbedrijf ouderenzorg Genk

info voor familie - verstrenging beschermingsmiddelen

Infobrief voor bewoners en familie

De mogelijkheid bestaat dat bewoners een besmetting kunnen hebben zonder symptomen te vertonen. 
Daarom is het belangrijk onze afspraken naar de inzet van beschermingsmiddelen aan te passen.

In deze brief licht directeur Jos Aben deze nieuwe maatregel toe.

Brief voor familie - verstrenging beschermingsmiddelen