Info voor familie - Verstrenging bezoekregeling wzc Mandana | Zorgbedrijf ouderenzorg Genk

Het Agentschap Zorg en Gezondheid legde gisteren omwille van het stijgend aantal besmettingen nieuwe beperkingen op voor de bezoekafspraken in de woonzorgcentra. Daarom moeten we de bezoekersregeling aanpassen voor wzc Toermalien.
Je kan de brief onderaan nalezen en ontvangt deze naar goede gewoonte ook in de je mailbox.

Draag zeker jouw chirurgisch mondmasker, hou afstand en ontsmet je handen.
Maar denk er ook aan wanneer je gezellig op stap gaat met onze bewoners. Zij blijven kwetsbaar nu het virus nog niet weg is.
Vergeet niet om je afspraak op voorhand te plannen. Ieder bezoek moet geregistreerd zijn en we mogen enkel toegang verlenen indien je een afspraak hebt. Je vindt hierover alle info in vorige briefwisselingen, of hier op onze website.

We doen er alles aan om bezoeken mogelijk te houden omdat zij ontzettend belangrijk zijn voor onze bewoners.  Daarom is jouw medewerking, en mee je verantwoordelijkheid nemen, van groots belang!

Help ons om het virus buiten te houden. 
Bedankt voor jouw steun.

Verstrenging bezoekregeling WZC Mandana

BRIEF familie - verstrenging bezoek wzc Mandana - 25072020