Info voor familie - Verstrenging bezoekregeling wzc Mandana | Zorgbedrijf ouderenzorg Genk

Gisteren verscherpte de Belgische Veiligheidsraad de maatregelen ter bestrijding van het Covid 19-virus. Deze nieuwe maatregelen dwingen ons ertoe onze bezoekregeling nogmaals bij te sturen. Vanaf vrijdag 1 augustus moeten ook onze bewoners hun 'bubbel van 5 personen bepalen' en aanhouden. In onze nieuwe brief lees je alles over deze maatregel en hoe je je bubbel kan doorgeven voor je familielid. 

Vergeet ook niet om je afspraak vooraf vast te leggen. Deze regel blijft immers gelden. Enkel met een geldige afspraak mogen we je toegang verlenen tot ons woonzorgcentrum. Alle andere veiigheidsmaatregelen (mondmasker, social distance, bezoek op de kamer, ...) blijven ook gelden.

We doen er alles aan om bezoeken mogelijk te houden omdat zij ontzettend belangrijk zijn voor onze bewoners.  Daarom is jouw medewerking, en mee je verantwoordelijkheid nemen, van groots belang!

Help ons om het virus buiten te houden. 
Bedankt voor jouw steun.

Verstrenging bezoekregeling WZC Mandana

Brief bewoners en familie_MANDANA_28072020