Info voor familie - Verstrenging bezoekregeling wzc Mandana en Toermalien | Zorgbedrijf ouderenzorg Genk

De Vlaamse en Federale regeringen hebben bijkomende maatregelen getroffen in de strijd tegen het Covid 19-virus. Voortaan mogen nog één vaste bezoeker en één bezoeker (die om de 14 dagen kan wisselen) op bezoek komen.

Wij hebben de nieuwe regels opgenomen in onze bezoekersregeling en geven ze in een brief hieronder nog eens mee. Deze regeling is van toepassing vanaf vrijdag 30 oktober.

 

We rekenen op jullie!
Samen dragen we zorg voor onze bewoners.

Bezoekregeling wzc TOERMALIEN vanaf 30 oktober

BRIEF familie - bezoekregeling wzc Toermalien

Bezoekregeling wzc MANDANA vanaf 30 oktober

BRIEF familie - bezoekregeling wzc Mandana