Persoonlijke boodschap voor familie en vrienden | Zorgbedrijf ouderenzorg Genk

Algemeen Directeur Jos Aben en Directeur Zorg Ingrid Dreessen brengen je wekelijks in een persoonlijke videoboodschap verslag van achter de schermen van onze wzc. Deze week brengen ze goed nieuws, er zijn geen nieuwe covid-19 besmettingen.

Op jullie vraag, lichten ze de werking van de covid-19 woongroep nog verder toe. Zaterdag en zondag zal er getest worden met het beschikbare testmateriaal dat we ontvingen.

We vragen jullie om te reageren op de bezoekregeling, zoals we deze afgelopen week voorstelden.

Bedankt aan alle hartverwarmende giften die we ook deze week mochten ontvangen!

 

Samen met medewerkers, familie en vrienden, mantelzorgers en vrijwilligers en onze bewoners, vormen we een sterk team.

Samen één grote familie en bovenal samen thuis !