info voor familie en bewoners - update covid in de woongroepen | Zorgbedrijf ouderenzorg Genk

Uit de testings van woongroepen Robijn 5 en 6, zijn er geen nieuwe besmettingen gekomen. De afspraken die werden gemaakt, lopen dus verder.

Jammer genoeg moeten we woongroepen Saffier 1 en 3 nu wel testen wegens een positieve test van één van onze medewerkers. 

In de brief onderaan lezen jullie alle details over beide woongroepen. 

OPGELET: 
Personen met een risico gezondheidsprofiel worden momenteel opgeroepen voor een 3de prik.  Een aantal bewoners ontvingen hier in Toermalien reeds hun uitnodiging, zij die hun vroegere adres behielden ontvangen op dat adres de uitnodiging.  We vragen jullie ons deze brief asap te bezorgen aangezien we in afspraak met het vaccinatiecentrum deze 3de prikken hier in huis zullen toedienen.  

brief voor bewoners en familie - covid update