info voor familie en bewoners - update Covid in wzc Toermalien | Zorgbedrijf ouderenzorg Genk

Voor woongroepen robijn, saffier en zonnesteen werden nieuwe afspraken gemaakt.
Deze kan je nalezen in onderstaande brief. 

 

We rekenen op jullie.
Samen dragen we zorg voor onze bewoners.

brief voor familie en bewoners wzc Toermalien

Richtlijnen woongroepen robijn, saffier en zonnesteen