terug naar overzicht

In een residentiële setting wordt het opvolgen en toedienen van medicatie volledig opgevolgd door het woonzorgcentrum. Voor een periode kortverblijf wordt gevraagd aan de familie om medicatie mee te brengen van thuis. De opvolging hiervan zal door de medewerkers van het woonzorgcentrum gebeuren.

In een residentiële setting wordt het opvolgen en toedienen van medicatie volledig opgevolgd door het woonzorgcentrum. Voor een periode kortverblijf wordt gevraagd aan de familie om medicatie mee te brengen van thuis. De opvolging hiervan zal door de medewerkers van het woonzorgcentrum gebeuren.