Privacy Policy

Thomas lefebvre gp8 B Lya Ta A0 unsplash

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacy verklaring

Het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met de privacy en persoonsgegevens van de bezoekers van haar website, inclusief sollicitanten die online solliciteren. Het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk houdt zich, als verantwoordelijke voor de verwerking, bezig met de bescherming van persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens verwerken wij?

Indien u contact opneemt met het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk, verwerken wij uw voornaam, achternaam en contactgegevens.

Indien u rechtstreeks solliciteert voor een vacature van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk op de website, verwerken wij uw voornaam, achternaam, contactgegevens, CV en motivatiebrief. Indien u solliciteert via de link op de website van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk en doorverwezen wordt naar JobSolutions, zullen de volgende gegevens verwerkt worden:

 • Voornaam, achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboorteplaats;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit;
 • Contactgegevens;
 • CV;
 • Motivatiebrief;

Indien u zich inschrijft voor een activiteit van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk verwerken wij uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Waarom verwerken wij gegevens?

Het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk verwerkt de bovenstaande persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • Contactopnames
 • Werving en selectie, dit omvat:
  • Het behandelen en verwerken van sollicitaties;
  • Het vergelijken van het profiel van de sollicitant met de huidige vacatures binnen het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk;
  • Het contacteren van de sollicitant in verband met de sollicitatie.
  • Het beheer van de inschrijvingen voor activiteiten

Iedere betrokkenen is steeds medeverantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens die verwerkt worden.

Hoelang bewaren wij gegevens?

Het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk neemt in ieder geval de passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden zoals vereist in het kader van een contract of een toepasselijke wet.

Voor sollicitaties worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaard als de kandidaat niet weerhouden blijkt te zijn. Indien de sollicitant hiermee instemt, worden zijn/haar gegevens gedurende 1 jaar bewaard met het oog op toekomstige vacatures.

Het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens die worden toevertrouwd, een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk past minstens de gebruikelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.

Welke rechten kan u uitoefenen?

Elke betrokkene heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Daarnaast heeft u recht op inzage tot de persoonsgegevens die u aan het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk heeft verstrekt. U bent gerechtigd om persoonsgegevens die niet meer accuraat zijn, te laten wijzigen, of persoonsgegevens die onvolledig zijn, te laten aanvullen. De gegevens kunnen tevens in gestructureerde, gangbare en digitale vorm verstrekt worden, al dan niet ter overdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken. Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming. U kan ook beroep doen op uw recht op gegevenswissing.

Contact

Elke betrokkene kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via privacy@zoggenk.be of de administratieve dienst. Het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk verstrekt de betrokkene onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

Cookie verklaring

Indien u de website van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk bezoekt, verzamelen wij persoonsgegevens door middel van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst tijdens het bezoek om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Welke cookies worden er gebruikt?

 • Essentiële cookies zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u snel en correct de gewenste informatie kan zien, elke keer dat u de website bezoekt. Voor het plaatsen van dergelijke cookies is geen toestemming vereist.
 • Prestatiecookies of analytische cookies worden gebruikt om te zien hoe bezoekers de website gebruiken.
 • Targeting cookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te identificeren, bijv. websites die inhoudspartners zijn, of deel uitmaken van bannernetwerken. Deze cookies kunnen door bedrijven worden gebruikt om een profiel te creëren van de interesses van de bezoeker of om relevante advertenties op andere websites weer te geven.
 • Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld taal, tijdzone en verbeterde inhoud.

Essentiële cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website kunnen niet uitgeschakeld worden.

Vragen?

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van rechten inzake de persoonsgegevens die Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk verwerkt, kan u contact opnemen met de DPO via volgend e-mailadres: privacy@zoggenk.be.