Inschrijvings­dossier

Valpreventie 1

Wat hebben we nodig voor een inschrijving in ons woonzorgcentrum?

1. Persoonlijke gegevens van de kandidaat bewoner (klik hier voor het inschrijvingsdossier)

Deze documenten kunnen door de persoon zelf of de familie ingevuld en ondertekend worden.

2. Medische gegevens en verpleegkundige evaluatieschaal (klik hier voor het medisch dossier)

Het medisch document en de verpleegkundige evaluatieschaal dienen ingevuld en ondertekend te worden door de huisarts. Indien er thuisverpleging komt dan mogen zij de verpleegkundige evaluatieschaal invullen en ondertekenen.

Klik hier voor de privacy verklaring voor bewoners

Indien u de ingevulde documenten per mail wenst te versturen kan dat naar onderstaande mailadressen:
Mandana: administratie.mandana@zoggenk.be
Toermalien: administratie@zoggenk.be

Wat gebeurt er na ontvangst van het inschrijvingsdossier?

  • Bij ontvangst van het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsdossier kunnen we zien op welke wachtlijst we de kandidaat-bewoner plaatsen. Dit gebeurt aan de hand van de verpleegkundige evaluatieschaal.
  • Naargelang de wens van de kandidaat-bewoner, kunnen we hem/haar actief* of non-actief* op de wachtlijst plaatsen (op datum van ontvangst inschrijvingsdossier).


* Actief wil zeggen dat wij contact opnemen als de kandidaat bewoner aan de beurt is voor een inhuis in ons woonzorgcentrum.

* Non-actief wil zeggen dat we wachten op een teken van de familie, die ons ten gepaste tijde doorgeeft dat de nood hoog is voor een inhuis.

Vóór de inhuis vragen wij een nieuwe verpleegkundige evaluatieschaal. Dit om te zien of de kandidaat bewoner op de juiste woongroep zal terechtkomen. Indien deze zwaarder is dan de vorige dan bestaat de mogelijkheid dat de persoon wijzigt van wachtlijst.