Legaten

Door het ZOG op te nemen in uw nalatenschap, schenkt u niet alleen een erfenis, maar ook een blijvende steun aan ons woonzorgcentrum. Uw vrijgevigheid maakt het mogelijk om de zorg en ondersteuning die we bieden aan de bewoners van het ZOG verder te verbeteren en te optimaliseren.  

Pexels kevinbidwell 1389589

mailto:communicatie@zoggenk.beTestament


Het opstellen van een testament is een persoonlijke keuze die iedereen mag maken, maar waar niemand toe verplicht is. Een testament is een schriftelijke verklaring waarin iemand zijn of haar wensen vastlegt met betrekking tot de verdeling van zijn of haar nalatenschap na overlijden. Wanneer er geen testament is opgesteld, worden de bezittingen verdeeld onder de erfgenamen volgens het erfrecht zoals vastgelegd in het burgerlijk wetboek. Dit houdt geen rekening met individuele voorkeuren of idealen. Indien je specifieke wensen hebt, is het noodzakelijk deze zelf op papier te zetten of te laten vastleggen.

Legaat

Volgens de wet is het mogelijk om een legaat toe te kennen aan een non-profitorganisatie. Hiermee kan je een deel van je vermogen nalaten aan het ZOG die aansluit bij je persoonlijke idealen.

Schenkingen

Naast een testamentaire beschikking, kan je er ook voor kiezen om tijdens je leven schenkingen te doen aan het ZOG. Er zijn twee soorten schenkingen mogelijk:

  • Schenking van hand tot hand: Hierbij kan je geld, juwelen, meubelen, enzovoort schenken, zonder dat hier belasting over betaald hoeft te worden.
  • Schenking bij notariële akte: Voor schenkingen van onroerend goed is een notariële akte vereist. In dit geval gelden dezelfde schenkingsrechten als bij erfbelasting.

Raadpleeg een notaris als je overweegt het ZOG te steunen als onderdeel van je testament of laatste wilsbeschikking.

Voor meer informatie kan u contact opnemen via communicatie@zoggenk.be