Info voor familie en bewoners - CST aanvragen voor toegang in horeca | Zorgbedrijf ouderenzorg Genk

In alle horecazaken, ook in het Grand Kaffee aan Toermalien, uitgebaat door Sodexo, gelden de regels van de horeca. Dit betekent dat alle bezoekers van een horecazaak of van het Grand Kaffee een Covid Safe Ticket moet kunnen voorleggen vanaf 01 november 2021, ook de bewoners van Toermalien en Mandana. Om ervoor te zorgen dat uw familielid alleen of samen met u naar het Grand Kaffee of een andere horecazaak kan gaan is het dus nodig dit ticket aan te vragen.

Aangezien veel van onze bewoners niet over een smartphone beschikken, geven wij hieronder de nodige informatie hoe jullie dit ticket kunnen aanvragen voor jullie familielid.

CST aanvragen voor bewoners