Info voor familie - Verstrenging bezoekregeling wzc Toermalien | Zorgbedrijf ouderenzorg Genk

Het aantal Covid 19-besmettingen blijft toenemen. We stellen dit helaas ook in Toermalien vast. 

Omdat besmetting van buiten het grootste risico inhoudt voor onze bewoners zien wij ons genoodzaakt de nodige maatregelen te treffen voor ieder bezoek van buiten ons wzc. 

In onderstaande brief vind je alle details terug over de nieuwe bezoekregeling die ingaat vanaf woensdag 28 oktober. 

BRIEF familie - verstrenging bezoek wzc Toermalien

bezoekregeling wzc Toermalien vanaf 28 oktober